Czy rodzina funkcjonuje jak firma?

Czy założenie, że rodzina funkcjonuje na podobnych zasadach jak firma jest słuszne? Co nam daje takie podejście i czy dzięki temu moglibyśmy działać skutecznie?